نويسندگانآثار تاريخي يك عاشقدوستان عاشقوضعیت من در یاهوآمار وبطراح قالب:موزیک و سایر امکانات

 

درد دارد

وقتی میرود

و همه می گویند:دوستت نداشت

وتو نمی توانی به همه ثابت کنی

که هر شب

باعاشقانه هایش خوابت می کرد

 


[+] نوشته شده توسط somayeh در 8:34 | | 

زیــــــــــــــر آوار دلتنگـــــــــــی "لــــــــه شدن هـــم"عالمـــــی دارد

 

 

کوتاه بیا عشقم عمرم به نیامدنت قد نمیدهد


[+] نوشته شده توسط somayeh در 8:25 | |زلیخا

 

زلیـــــخا

جان یوسفت راستش رابگو

به خدایت چه گفتی که خودش اینطور پا درمیانی کرد

 


[+] نوشته شده توسط somayeh در 8:6 | |دیشـــــب باز ذلم تنگ تو شد

دیشـــــــــب باز گریه کردم

دیشــــــــــب باز شیرین تر از شیرین در عشق بودم

ودیوانه تر از فرهاد در فراق

دیشــــــــــب باز مجنون لبخند تو شدم ولیلی نگاهت

دیشــــــــب همه افسانه های عاشقی در من تبلور یافت

دیشـــــــــــب باز نقاشی کشیدم

نقاشــــــــی بودنت را زیبا بود

دیشـــــــــــب باز دلم قربانی کردم

قربانـــــــــی رویای تو

چـــــقدرشیرین است رویای تو

عشــــقـــــــــم


[+] نوشته شده توسط somayeh در 20:51 | |رهگذری بود

آنکس که میگفت دوستم دارد

عاشقی نبود که به شوق من

آمده باشد .رهگذری بود که روی

برگهای خشک پاییزی راه میرفت

صدای خش خش برگ ها همان آوازی بود 

که من گمان میکردم می گوید :دوستت دارم

 


[+] نوشته شده توسط somayeh در 14:18 | |درد

 

تو از دردی که افتادست بر جانم چه می دانی؟

دلم تنها تو را دارد ولی با او نمی مانی

تمام سعی تو کتمان عشقت بود در حالی

که از چشمان مستت خوانده بودم راز پنهانی


[+] نوشته شده توسط somayeh در 14:6 | |خسته ام

خسته ام نه از راهی که امده ام

یا از انتظاری که گاهی امانم را میبرد

خسته ام از تکرار ندیدن تو


[+] نوشته شده توسط somayeh در 11:47 | |پیله

پیله کرده ام به تو

 اخه نمیدانی

پروانه شدن در آغوشت

چه عالمی دارد


[+] نوشته شده توسط somayeh در 13:13 | |به عشق شک کردم

به عشق شک کردم

از زمانی که

عاشقانه عشق ورزیدم و ظالمانه ظلم دیدم

به عشق شک کردم

وقتی که

به وسعت صداقتم دروغ شنیدم


[+] نوشته شده توسط somayeh در 13:8 | |دوستت دارم

تقدیم به تویی که ندارمت

میان تمام نداشتن ها

دوستت دارم

شانس دیدنت را هر روز ندارم

ولی دوستت دارم

وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم

ولی دوستت دارم

وقت هایی که روحم درد دارد و میشکند شانه هایت را

برای گریستن کم دارم

ولی دوستت دارم

وقت دلتنگی هایم :آغوشت را برای آرام شدن ندارم...

ولی دوستت دارم

آری همه وجودمی ولی هیچ  جای زندگیم ندارمت

و میان تمام نداشتن ها باز با تمام وجودم

دوستت دارم


[+] نوشته شده توسط somayeh در 13:0 | |صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد